Organisatie structuur

Gooische heeft haar organisatie zo ingericht dat het beschreven beleid ook daadwerkelijk naar de praktijk en dus naar concrete acties wordt vertaald.

IMG_7567organisatie

 

Toelichting

Het Gooische Jeugdhockey Plan valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Het zit in de portefeuille van het bestuurslid Hockey Technisch, waarbij de uitvoering in handen is van de Manager GJP en de Technisch managers Jongens Top/Junioren, Meisjes Top/Junioren en Jongste Jeugd.

De Technisch managers zorgen ervoor dat de coaches en trainers het beleid van Gooische Hockeyclub vanuit het GJP in praktijk brengen en dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Op regelmatige basis wordt club breed alle voortgang besproken. Ook is er nauw overleg met de Trainer-Coaches van de 1e elftallen.

organisatie2

De commissies Tophockey, Junioren en Jongste Jeugd (elk met eigen voorzitter en secretaris) bewaken de uitgangspunten van het GJP en de te realiseren doelstellingen per categorie. Zij zijn hier namens het bestuur verantwoordelijk voor. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor ouders, leden en de technische organisatie.

Samen met de Manager GJP en de Technische Managers leggen de commissies verantwoording af aan het bestuurslid Hockey Technisch.

Een TECHNISCHE DENKTANK, bestaande uit leden van Gooische die allen (al dan niet in het verleden) op hoog niveau gespeeld en gecoacht hebben, bewaakt, signaleert en evalueert gedurende het seizoen het GJP en de wijze waarop het in praktijk wordt gebracht. Zij leveren gevraagd (en ongevraagd) input en geven feedback aan de Tophockey commissie en het bestuur.